GeorgeNicolai.jpg

GEORGE NICOLAI  

INTERTRUST DIRECTOR

Wilbert Savonije heeft 5 jaar lang voor Intertrust het Good-to-Great programma verzorgd. Onze adviseurs en professionals hebben zich via training, simulaties en vooral Real Life cases met echte klanten ontwikkeld tot aantoonbaar succesvollere en zelfbewustere klant partners. Uniek is de hoge waardering voor het programma van zowel de deelnemers als hun directies uit Europa, Azië en de VS.


Stefan Suy en Willem Bourgonje

PARTNERS JOANKNECHT & VAN ZELST

Bij Joanknecht & Van Zelst heeft Wilbert Savonije het thema externe oriëntatie stevig op de kaart gezet. We zijn als partners gestart met een versteviging van het fundament in het team. Op die basis hebben we in co-creatie verder gebouwd via inspiratiesessies, ronde tafel sessies met klanten en leads, business games en door het leren van andere sectoren via benchmarking. Wilbert houdt ons gedurende dit traject bij de les, inspireert en dwingt zodoende concrete voortgang af.


Dirk van Asseldonk

directeur VentinovA

Ventinova heeft als High Tech TUE Start-up support ingeschakeld om door de pioniersfase heen te breken. Na de interventies door Wilbert en zijn team is de omslag gemaakt naar meer professionaliteit en resultaatgerichtheid. Door belemmerende overtuigingen om te buigen is een meer commercieel denk- en werkklimaat ontstaan. Een ontwikkelproces dat continu onze aandacht vraagt.


Ronald McDonald Huis Veldhoven

 

Na een bestuurswisseling in het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant was er behoefte om elkaar in korte tijd veel beter te leren kennen. Deze diepgaande verbinding is gelegd in een door Wilbert verzorgde teamworkshop met o.a. een team SWOT en een Team do’s and dont’s. Vervolgens zijn ook het managementteam en alle vrijwilligers getraind. Voor het Ronald McDonald Huis een zeer waardevolle bijdrage waarvoor geen kosten in rekening zijn gebracht.


Danny Dresselaerts    

CEO Martens Brewery Group

Als CEO in één van mijn voorgaande bedrijven stond ik voor een stevige veranderuitdaging. Naast vele professionaliseringacties diende de cultuur meer proactief, ondernemend en klantgericht te worden. We zijn het veranderproces gestart met het topmanagement en van daaruit verder de organisatie in getrokken. Wilbert en zijn team hebben deze beweging professioneel en doelgericht gefaciliteerd waardoor op vele lagen in de organisatie het veranderproces aanzienlijk is versneld.